Mikrofon kullanımının önemi

EnglishCentral'daki konuşma videolarından en iyi sonucu alabilmek için başa takılan kulaklıklı bir mikrofon seti kullanmanızı öneririz: Genel olarak en iyi performans ortam gürültüsünü azaltıcı mikrofonlarla alınmakla birlikte başa takılan kulaklıklı bir mikrofon seti de işe yarayacaktır.