Seviye Testi Raporu

Seviye Testi İngilizce düzeyinizi 5 alanda değerlendirecektir:

·    Dinlediğini anlama

·    Gramer ve Kelime Bilgisi

·    İletişim

·    Telaffuz

·    Akıcılık

 

 

Genel Notunuz bu 5 alandaki notlarınızın ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Türkçe konuşan bir danışman sizi arayarak Seviye Testi sonuçlarınızı değerlendirecek ve önerilen çalışma planınızı gözden geçirecektir.

 

Her alandaki 1-100 arasındaki puanınız  EnglishCentral’daki 7 seviye ile eşleştirilecektir. Bu seviyeler Başlangıç Öncesi, İlk Başlangıç, İleri Başlangıç, Orta, İleri Orta, Gelişmiş, İleri Gelişmiş olarak belirlenmiştir.

 

Bu EnglishCentral seviyeleri aynı zamanda TOEIC, TOEFL, OPIC, IELTS gibi uluslararası İngilizce sınavları ile de eşleştirilebilir. EnglishCentral seviyelerinin eşleniklerini görmek amacıyla eşleştirme araçlarımızı kullanabilirsiniz.

 

 

mappingtool.PNGBuraya tıklayarak Seviye Testi rapor örneğini görüntüleyebilirsiniz.